Privacy

Privacyreglement stichting Hart voor Lith

(geconformeerd aan Privacyreglement HartslagNu)

De stichting hart voor lith kan wanneer de betrokken persoon er zelf toestemming voor geeft persoonsgegevens verwerken in het systeem van HartslagNu.

HartslagNu is een technische applicatie en platform voor HartslagNu hulpverleners, georganiseerd door Stichting HartslagNu, die verantwoordelijk is voor de alarmering van burgerhulpverleners in heel Nederland wanneer een 112-melding is van een acute circulatiestilstand.

Voor de stichting Hart voor Lith en HartslagNu is jouw privacy erg belangrijk. Daarom hebben we in dit privacyreglement beschreven op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt. We doen er alles aan om jouw privé-gegevens ook echt privé te houden.

Hart voor Lith en HartslagNu verwerken persoonsgegevens op drie grondslagen:

 1. Uitvoering van de overeenkomst die HartslagNu met jou heeft(ze alarmeren je als dat nodig is);
 2. gerechtvaardigd belang (zoals analyse en onderzoek);
 3. datgene waarvoor we jouw toestemming hebben.

Definities

In dit privacy reglement worden de volgende termen, namen en betekenissen gebruikt, tenzij anders aangegeven:

Hart voor Lith: stichting met als doel het zich toeleggen op en het verbeteren van de overlevingskansen van personen met een plotse hartstilstand in de gemeente Oss en in de kerkdorpen van de oud gemeente Lith in het bijzonder.

HartslagNu: interactief technisch platform om burgerhulpverleners met reanimatie- en AED-competenties te alarmeren en de overlevingskansen van een slachtoffer van een circulatiestilstand in hun directe omgeving te vergroten door in afwachting van de hulpdiensten alvast te starten met reanimeren

HartslagNu hulpverlener: een persoon die met reanimatie- en aed-competenties is geregistreerd in de database van een van de alarmeringsplatformen met de bedoeling om zich bij een acute circulatiestilstand beschikbaar te kunnen stellen om te starten met de reanimatie.

Locatie: een locatie in de directe nabijheid van een gealarmeerde HartslagNu hulpverlener waar zich een slachtoffer van acute circulatiestilstand bevindt.

Persoonsgegevens: gegevens die kunnen worden gebruikt om een individueel persoon te identificeren of te benaderen.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming, die ervoor zorgt dat per 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt voor de gehele EU. Deze verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens.

Hart voor Lith en HartslagNu hechten veel waarde aan privacy en daarom hebben ze in dit privacyreglement beschreven op welke manier persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt.

1. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens.

Hart voor Lith / HartslagNu vraagt jouw persoonlijke gegevens om je te kunnen alarmeren, inzetten en ondersteunen als burgerhulpverlener bij een melding van een acute circulatiestilstand in jouw directe omgeving. Zodra jouw inschrijving als burgerhulpverlener definitief is, valt je account onder dit privacyreglement. Wij kunnen deze persoonsgegevens gebruiken of verwerken conform dit privacyreglement. Dat doen we heel zorgvuldig en in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Bij inschrijving via de HartslagNu website en / of via de HartslagNu ‘app’ vragen we om onze algemene voorwaarden te accepteren en de volgende gegevens in te vullen:

Contactgegevens

 1. naam
 2. e -mailadres
 3. mobiel telefoonnummer

Adresgegevens en beschikbaarheid

 1. woonadres
 2. werkadres
 3. beschikbaarheid (dag-/tijdniveau)

Certificaatgegevens, je kunt bij inschrijving uiteenlopende competenties opnemen, waaronder:

 • Bedrijfshulpverlening (BHV) certificaat;
 • Reanimatie en AED certificaat;
 • Eerste hulp bij Ongelukken (EHBO) certificaat;
 • Levens Reddend Handelen (LRH).

Locatiegegevens

Bij het downloaden van de HartslagNu ‘App’ worden deze gegevens aangevuld met jouw locatiegegevens als je bent aangemeld.

2. Waarom verwerkt HartslagNu persoonsgegevens

 • Na je aanmelding en registratie als burgerhulpverlener controleren wij jouw gegevens. Dit geldt ook voor (de geldigheid van) opgegeven diploma’s.
 • We waarschuwen je tijdig als een certificaat niet meer geldig is. Bij een verlopen certificaat zal HartslagNu je niet alarmeren, tot een herhalingstraining gevolgd en geregistreerd is.
 • We gebruiken je gegevens ook voor evaluatie, nazorg en ondersteuning als je bent ingezet bij een reanimatie. Als je niet bent ingezet, maar wel gealarmeerd ontvang je alleen een vragenlijst om de effecten van de alarmering te meten.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van je profiel echter de stichting Hart voor Lith kan dit ook voor je doen mits je hier schriftelijk toestemming voor gegeven hebt.
 • De door jou opgegeven beschikbaarheid, competenties en locatiegegevens (of automatisch verwerkte locatiegegevens in de HartslagNu-app) zorgen ervoor dat HartslagNu je in de directe omgeving van een slachtoffer van acute circulatiestilstand kunnen alarmeren, als dat nodig is. Zo voorkomen we dat alle bij HartslagNu geregistreerde burgerhulpverleners tegelijkertijd worden opgeroepen.

Tenzij je daarvoor expliciet toestemming hebt gegeven, zal de stichting Hart voor Lith en HartslagNu je gegevens niet gebruiken en verwerken voor andere doeleinden dan de volgende:

 • de uitvoering van haar dienstverlening, inclusief de ontwikkeling en verbetering daarvan;
 • bijdragen aan het algemeen belang en bevordering van burgerhulpverlening bij meldingen van een acute circulatiestilstand;
 • analyse en onderzoek van de effecten van alarmering en burgerhulpverlening;
 • het sturen van de HartslagNu nieuwsbrief om je te informeren over (en helpen bij) aspecten en situaties waar je als burgerhulpverlener (mogelijk) mee te maken krijgt;
 • het bieden van nazorg als je bent ingezet;
 • overige ondersteuning, zoals het beantwoorden van jouw vragen of helpen bij het beheren van jouw profiel.

We zullen je altijd eerst persoonlijk benaderen, voordat we je persoonsgegevens verwerken voor nieuwe/aanvullende diensten.

3. Verwerking van jouw gegevens

 • Hart voor Lith heeft met betrekking tot de gemeente Oss een partnerschap met HartslagNu, Hart voor Lith voert alleen de voor het partnerschap noodzakelijke beheertaken uit, binnen een digitaal afgeschermde omgeving met beperkte toegangs- en beheerrechten tot selecte gegevens.
 • Hart voor Lith, zal alleen gegevens van inschrijvingen in de gemeente Oss beheren.
  HartslagNu heeft met Hart voor Lith een partnerovereenkomst inclusief verwerkersovereenkomst waarin zij verklaren dat zij de AVG in acht nemen.
 • Hart voor Lith en HartslagNu zorgen ervoor dat derden jou als burgerhulpverlener niet persoonlijk kunnen identificeren.
  Zolang je bent ingelogd in de app wordt jouw locatie gemonitord. Ben je uitgelogd of
  verwijder je de app, dan stopt dit proces direct.
 • Wanneer zich een melding van een acute circulatiestilstand voordoet, wordt enkel wanneer je bent ingelogd en de functionaliteit ‘beschikbaar’ hebt ingeschakeld, jouw positie doorgegeven en zo nodig ‘overschreven’ voor gerichte HartslagNu alarmering.
 • Ze bewaren alleen de laatst bekende locatie van de locatiegegevens die automatisch worden verwerkt, zolang je aangemeld en ingelogd bent.
 • Zodra je je afmeldt, stopt de monitoring automatisch en worden jouw gegevens nimmer bewaard.

4. Cookies en Google analytics

Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. HartslagNu maakt gebruik van cookies om de bezoekgegevens bij te houden en de toegang tot de website voor jou gemakkelijker te maken. Zo houden we bijvoorbeeld de meest gevraagde pagina’s bij, zodat wij de inrichting van onze website hierop kunnen afstemmen. Er worden verder van jou geen bijzondere persoonsgegevens verwerkt in deze technologie. Als je niet wilt dat wij cookies gebruiken, kun je in jouw browser kiezen voor de optie ‘cookies off’, of jouw browserprovider naar de juiste instellingen vragen.

De cookies die op de website van HartslagNu zijn geplaatst als deel van de “Analytics”-dienst van Google, zijn privacy-vriendelijk ingesteld volgens de aanbevelingen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

5. Openbaarmaking aan derden

Jouw persoonsgegevens worden niet voor marketing- of andere doeleinden gebruikt, tenzij je daar zelf toestemming voor hebt gegeven. Alleen als we ertoe verplicht zijn volgens de Nederlandse wetgeving, bij juridische procedures of verzoeken van overheidsinstanties moeten we jouw persoonlijke gegevens vrijgeven.
Ook wanneer de nationale veiligheid, de rechtshandhaving of het openbaar belang in het geding komt, moeten we jouw gegevens misschien vrijgeven.
In geval van een reorganisatie, fusie of verkoop van onze organisatie dragen wij jouw gegevens over aan deze betrokken partij, maar enkel met het doel waarvoor jij ze aan ons hebt toevertrouwd.

6. Hulpdiensten en slachtoffers

Hart voor Lith en HartslagNu overhandigen jouw persoonlijke gegevens niet aan hulpdiensten en/of slachtoffers, tenzij wet- en regelgeving dit voorschrijft. Natuurlijk mag je jezelf bekendmaken bij hulpdiensten en slachtoffers als je dit zelf wenst.

7. Bewaartermijn, inzage, wijziging en overdracht

 1. Je kunt de gegevens van jouw inschrijving als burgerhulpverlener controleren, wijzigen en indien gewenst verwijderen op je persoonlijke pagina.
 2. HartslagNu bewaart jouw gegevens alleen zolang je staat ingeschreven als burgerhulpverlener bij HartslagNu.
 3. Wanneer je je uitschrijft bij HartslagNu, worden je persoonsgegevens volledig verwijderd uit het systeem.
 4. Op jouw verzoek zullen we je gegevens overdragen aan een andere organisatie voor dezelfde doelstellingen als waarvoor jij ze aan ons hebt toevertrouwd.
 5. Wil je tijdelijk even niet beschikbaar zijn als burgerhulpverlener? Geen probleem, stuur even een mail naar info@hartvoorlith.nl of info@hartslagnu.nl en we zetten je profiel op ‘Inactief’, totdat jij aangeeft dat het wel weer uitkomt.

8. Locatie-gebonden diensten

HartslagNu verzamelt de exacte locatiegegevens inclusief de (real-time) geografische locatie van het apparaat waarop je onze HartslagNu app hebt geïnstalleerd.
Dat is nodig om locatie-gebonden alarmering en inzet op basis van jouw competenties aan te bieden.
Deze locatiegegevens worden anoniem verzameld zodat het niet mogelijk is om burgerhulpverleners persoonlijk te identificeren.

9. Een integraal privacy-beleid

Al onze medewerkers zijn op de hoogte van onze privacy- en beveiligingsrichtlijnen. Hart voor Lith en HartslagNu zien toe op een strikte toepassing van de regels.

10. Vragen over privacy

Heb je vragen, opmerkingen of een klacht over dit privacyreglement of de verwerking van persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar: info@hartvoorlith.nl
We zullen je altijd informeren als we dit privacyreglement aanpassen, bijvoorbeeld wanneer de wetgeving rondom privacy verandert.


Vragen
neem contact op

De AED's hangen op de volgende plaatsen, u kunt dit overzicht uitprinten en bijvoorbeeld in uw keukenkastje hangen. Zodat u weet wanneer elke seconde telt waar u moet zijn...