Welkom op de site van

Stichting "Hart voor Lith"

Iedereen die een hartstilstand krijgt is gebaat bij snelle hulp. Hoe eerder er gereanimeerd en gedefibrilleerd wordt des te beter.

Omdat de gemiddelde aanrijtijd van de ambulance naar een ongeval in Lith aan de hoge kant is en in de toekomst alleen maar hoger wordt is de overlevingskans binnen de voormalige gemeente Lith bij een hartaanval goed te verbeteren.

Dorpskernen

Overlevingskansen vergroten bij een hartaanval

Door een snel en juist gebruik van de AED (automatische externe defibrillator) en een goede snelle reanimatie is de overlevingskans te verviervoudigen. Om voldoende AED’s in de dorpen van de gemeente Lith te kunnen hangen is natuurlijk geld nodig.

Vanuit de EHBO “ steeds paraat” (de vereniging van onze gemeente) is een stichting gestart die als doel heeft de overlevingskans bij een hartaanval binnen de dorpen van de gemeente Lith aanzienlijk te verbeteren. De naam: Stichting “Hart voor Lith”

Om de overlevingskansen te vergroten zijn nodig:

  • Voldoende personen binnen de gemeente die kunnen reanimeren en een AED kunnen bedienen
  • Voldoende publiekelijk toegankelijke AED'S
  • HartslagNu (Mensen met een diploma in de omgeving van een hartaanval krijgen een sms om te gaan helpen)

Vragen
neem contact op

De AED's hangen op de volgende plaatsen, u kunt dit overzicht uitprinten en bijvoorbeeld in uw keukenkastje hangen. Zodat u weet wanneer elke seconde telt waar u moet zijn...